Study Programmes 2023-2024
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Olivier Bouquiaux
Learning units :  
 
KTAB0003-1 Pathology, Pathology Holder
UPMC0003-2 Specialised Pathologies (Part 2) Holder
- Physiologie, physiopathologie et thérapeutique médicale(Physiopathologie et thérapeutique médicale)
- Physiology, Physiopathology and Surgical Therapeutics(Physiologie, physiopathologie et thérapeutique chirurgicale)